flag Судова влада України

Отримуйте інформацію лише з офіційних джерел

Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46

    Правові позиції ВСУ 

     Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод від 04.11.1950

Конституція України від 28.06.1996 № 254к/96-ВР

КОДЕКСИ УКРАЇНИ

Кримінальний кодекс України

Кримінальний процесуальний кодекс України

Кодекс України про адміністративні правопорушення (статті 1 - 212-20) 

Кодекс України про адміністративні правопорушення (статті 213 - 330) 

Кодекс адміністративного судочинства України 

Цивільний кодекс України 

Цивільний процесуальний кодекс України

Кодекс цивільного захисту України

 

Сімейний кодекс України 

Господарський кодекс України 

Господарський процесуальний кодекс України

 

 

Кодекс законів про працю України 

Житловий Кодекс Української РСР 

Земельний кодекс України 

Податковий кодекс України 

Митний кодекс України 

Бюджетний кодекс України

 

ЗАКОНИ УКРАЇНИ

Закон України «Про судоустрій і статус суддів»
 
Закон України «Про державний захист працівників суду і правоохоронних органів»
 
Закон України «Про Конституційний суд»
 
Закон України «Про судовий збір»
 
Закон України «Про прокуратуру»

Закон України «Про службу безпеки України»
 
Закон України «Про Національну поліцію»
 
Закон України «Про оперативно-розшукову діяльність»
 
Закон України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність»
 
Закон України «Про нотаріат»
 
Закон України «Про виконавче провадження»
 
Закон України «Про міжнародні договори України»
 
Закон України «Про міжнародне приватне право» 
 
Закон України "Про захист персональних даних"

Закон України "Про інформацію"

Закон України "Про доступ до публічної інформації"
 
Закон України "Про доступ до судових рішень"

 

НАКАЗИ ДСА УКРАЇНИ, РІШЕННЯ РАДИ СУДДІВ УКРАЇНИ ТА ІНШІ ПІДЗАКОННІ АКТИ 

 

 

«Інструкція з діловодства в місцевих загальних судах, апеляційних судах областей, апеляційних судах міст Києва та Севастополя, Апеляційному суді Автономної Республіки Крим та Вищому спеціалізованому суді України з розгляду цивільних і кримінальних справ» затверджена наказом  ДСА України №173 від 17 грудня 2013

 

Наказ Державної судової адміністрації України від 23 жовтня 2012 року № 138 «Про затвердження Типового переліку  відомостей, що становлять службову  інформацію, та які можуть міститися в документах з організації діяльності місцевих та апеляційних судів»

 

«Положення про автоматизовану систему документообігу суду» затверджено рішенням Ради суддів України 26.11.2010 N 30 

Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку ведення Єдиного державного реєстру судових рішень»

 від 25 травня 2006 р. N 740

 

«Кодекс суддівської етики»  затверджений ХІ черговим з’їздом суддів України  від 22 лютого 2013 року

  

«Правила поведінки працівника суду» затверджені рішенням Ради суддів України від 06 лютого 2009 року №33

 

Постанови

 

 

     ПОСТАНОВА про застосування судами законодавства про судові витрати у цивільних справах