flag Судова влада України

У зв'язку проведенням технічних робіт окремі функціональні можливості сайту можуть працювати в обмеженому режимі.

Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46

Організаційна структура суду

Керівництво Вінницького міського суду Вінницької області складає: голова суду та  два його заступники, керівник апарату та два його заступники.

Організаційне забезпечення роботи суду здійснює його апарат, який очолює керівник апарату. Голова суду контролює ефективність діяльності апарату суду. Керівник апарату несе персональну відповідальність за належне організаційне забезпечення суду, суддів та судового процесу, функціонування автоматизованої системи документообігу, інформує збори суддів про свою діяльність.

Правовий статус та повноваження керівника апарату та його заступників визначається відповідними посадовими інструкціями, Положенням про апарат Вінницького міського суду Вінницької області та Законом України «Про судоустрій і статус суддів».

Організаційно – розпорядчу роботу суду забезпечують керівник апарату та його заступники, які здійснюють безпосереднє керівництво апаратом суду, забезпечують організованість та злагодженість у роботі відділів суду, працівників апарату суду, а також виконують інші повноваження, визначенні чинним законодавством України.

У процесі організаційно – розпорядчої діяльності на поточний рік формується та ведеться номенклатура справ, згідно з номенклатурою справ Вінницького міського суду Вінницької області.

В апараті суду створено наступні відділи: відділ по роботі з персоналом, індекс відділу – 02; відділ узагальнення судової практики, аналітично-статистичної роботи та надання інформаційних послуг, індекс відділу – 03; відділ прийому та реєстрації (канцелярія), індекс відділу – 04, відділ виконання та документального забезпечення, індекс відділу – 05; відділ ведення архівних справ, індекс відділу – 06; відділ служби судових розпорядників та матеріально-господарського забезпечення – 07 та 08; відділ інформаційно-технічного забезпечення, індекс суду – 08/1; бібліотека суду, індекс – 09.

 

Відділ по роботі з персоналом

Начальник відділу: Старостіна Віта Олександрівна

Контакти: тел.67-25-41 email: starostina.vo@vnm.vn.court.gov.ua

 

Відділ по роботі з персоналом є самостійним структурним підрозділом і забезпечує реалізацію державної політики у сфері державної служби з питань управління персоналом, добір персоналу, організацію заходів з підвищення рівня професійної компетентності персоналу, документальне оформлення вступу на державну службу,її проходження та припинення.

Структуру відділу складають провідні спеціалісти та начальник відділу.

Даний відділ у своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України «Про судоустрій і статус суддів», «Про державну службу», «Про запобігання корупції», Кодексом законів про працю України,Положенням про відділ кадрової роботи та проходження державної служби, затвердженим керівником апарату та іншими законодавчими актами України, що регулюють трудові відносини.

Повноваження та структура відділу кадрової роботи та проходження державної служби передбачена відповідним Положенням про його роботу.

У відділі по роботі з персоналом ведеться номенклатура справ, згідно з номенклатурою справ Вінницького міського суду Вінницької області.

Положення про відділ по роботі з персоналом Вінницького міського суду Вінницької області

 

Відділ узагальнення судової практики, аналітично-статистичної роботи та надання інформаційних послуг

Начальник відділу: Лебідь Наталя Анатоліївна

Контакти: тел. 67-20-84

 

Відділ узагальнення судової практики, аналітично-статистичної роботи та надання інформаційних послуг  є самостійним структурним підрозділом суду, який утворений для координації руху внутрішньо-судової інформації, здійснення організаційно-розпорядчих функцій та інформаційного забезпечення суду, проведення аналітичної роботи та відповідає за обробку інформації про проходження судових справ та інших документів у суді.

У відділі узагальнення судової практики, аналітично-статистичної роботи та надання інформаційних послуг функціонує бюро надання інформаційних послуг,яке надає інформацію учасникам судового процесу щодо дати надходження судової справи до суду, єдиного унікального номера судової справи, дати і часу призначеної справи до розгляду, судді, який є головуючим по справі, місця проведення судового засідання, а також інформації про надходження апеляційних чи касаційних скарг, заяв про перегляд судових рішень за ново виявленими обставинами, вхідний реєстраційний номер справи та іншу інформацію в межах, визначених процесуальним законодавством, Законом України «Про судоустрій і статус суддів» та Інструкцією з діловодства в місцевих загальних судах, апеляційних судах областей, апеляційних судах міст Києва та Севастополя, Апеляційному суді Автономної Республіки Крим та Вищому спеціалізованому суді України з розгляду цивільних і кримінальних справ

 

Відділ узагальнення судової практики, аналітично-статистичної роботи та надання інформаційних послуг в своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України «Про судоустрій і статус суддів», «Про державну службу», «Про звернення громадян», «Про доступ до публічної інформації», «Про запобігання  корупції», процесуальним законодавством України та іншими законодавчими актами України, що регламентують діяльність судових органів та державної служби, наказами, інструкціями та рекомендаціями Державної судової адміністрації України та територіального управління Державної судової адміністрації України у Вінницькій області, наказами голови та керівника апарату, а також Положенням про відділ узагальнення судової практики, аналітично-статистичної роботи та надання інформаційних послуг Вінницького міського суду Вінницької області.

Повноваження та структура  відділу узагальнення судової практики, аналітично-статистичної роботи та надання інформаційних послуг визначені Положенням про даний відділ.

У даному відділі ведеться номенклатура справ, згідно з номенклатурою справ Вінницького міського суду Вінницької області.

Положення про відділ узагальнення судової практики, аналітично-статистичної роботи та надання інформаційних послуг Вінницького міського суду Вінницької області

 

Відділ прийому та реєстрації (канцелярія)

Начальник відділу: Калкутіна Мар'яна Сергіївна

Контакти: email: kalkutina.ms@vnm.vn.court.gov.ua

  

Відділ прийому та реєстрації (канцелярія) є самостійним структурним підрозділом суду, що здійснює забезпечення роботи з документами з моменту їх створення або надходження до передачі адресата, щоденно протягом робочого часу суду забезпечує прийняття та реєстрацію документів, що подаються до суду, забезпечує належний порядок роботи з документами з моменту їх створення або надходження до передачі адресатам.

Відділ прийому та реєстрації (канцелярія) в своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України «Про судоустрій і статус суддів», «Про державну службу», «Про запобігання корупції», процесуальним законодавством України та іншими законодавчими актами України, що регламентують діяльність судових органів та державної служби, наказами, інструкціями та рекомендаціями Державної судової адміністрації України та територіального управління Державної судової адміністрації України в Вінницькій області, наказами голови та керівника апарату, а також Положенням про відділ прийому та реєстрації (канцелярія) Вінницького міського суду Вінницької області.

Повноваження та структура відділу прийому та реєстрації (канцелярія) передбачена Положенням про відділ прийому та реєстрацію (канцелярія) Вінницького міського суду Вінницької області.

У відділі прийому та реєстрації (канцелярія) ведеться номенклатура справ, згідно з номенклатурою справ Вінницького міського суду Вінницької області.

Положення  про відділ прийому та реєстрації (канцелярія) Вінницького міського суду Вінницької області        

           

                    Відділ виконання та документального забезпечення

Начальник відділу: Данилова Ганна Валентинівна

Контакти: тел. 67-23-95 email: danylova.h.v@vnm.vn.court.gov.ua

 

Відділ виконання та документального забезпечення є самостійним структурним підрозділом суду, що забезпечує здійснення стадії звернення судових рішень до виконання і контроль за їх виконанням, та відповідає за належну відправку поштової кореспонденції та кур’єрської доставки.

Відділ виконання та документального забезпечення в своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України «Про судоустрій і статус суддів», «Про державну службу», «Про запобігання корупції», процесуальним законодавством України та іншими законодавчими актами України, що регламентують діяльність судових органів та державної служби, наказами, інструкціями та рекомендаціями Державної судової адміністрації України та територіального управління Державної судової адміністрації України в Вінницькій області, наказами голови та керівника апарату, а також Положенням про відділ виконання та документального забезпечення Вінницького міського суду Вінницької області.

Повноваження та структура відділу виконання та документального забезпечення передбачена Положенням про його роботу.

У відділі виконання та документального забезпечення між працівниками розподіленні обов’язки щодо виконання цивільних, кримінальних справ, справ про адміністративні правопорушення, прийому справ до архіву після розгляду суддями, прийому та видачі замовлень, відправки поштової кореспонденції.

У відділі виконання та документального забезпечення ведеться номенклатура справ, згідно з номенклатурою справ Вінницького міського суду Вінницької області.

Положення про відділ виконання та документального забезпечення Вінницького міського суду Вінницької області

 

  Відділ ведення архівних справ

Начальник відділу: Сороколіта Олександр Павлович

Контакти: тел. 67-24-85 email: sorokolita.o.a@vnm.vn.court.gov.ua

 

Відділ ведення архівних справ є самостійним структурним підрозділом суду, який здійснює функцію збереження документованої інформації та носіїв технічного запису. У своїй діяльності керується Законом України «Про Національний архівний фонд та архівні установи», Типовим положенням про архівний підрозділ державного органу, органу місцевого самоврядування, державного і комунального підприємства, установи та організації,Інструкції про порядок фіксування судового процесу технічними засобами в загальних судах України, Інструкцією з діловодства в місцевому загальному суді та іншими законодавчими актами України.

Повноваження відділу ведення архівних справ визначенні Положенням про відділ ведення архівних справ Вінницького міського суду Вінницької області.

 У відділі ведення архівних справ ведеться номенклатура справ, згідно з номенклатурою справ Вінницького міського суду Вінницької області.

Положення про відділ ведення архівних справ Вінницького міського суду Вінницької області

 

 

 

Відділ служби судових розпорядників та матеріально-господарського забезпечення

Начальник відділу: Чайковський Євген Олександрович

Контакти: тел. 67-25-22 email: chaykovskyy.ye.o@vnm.vn.court.gov.ua

 

У апараті суду функціонує відділ служби судових розпорядників та матеріально - господарського забезпечення, який є самостійним структурним підрозділом. Судові розпорядники забезпечують додержання особами, які перебувають у суді, встановлених правил, виконання ними розпоряджень головуючого в судовому засіданні; керуються у своїй діяльності Конституцією та законами України, іншими нормативно-правовими актами з питань діяльності служби, правилами та інструкціями, а також розпорядженнями голови суду та судді. Порядок створення та діяльність відділу служби судових розпорядників та матеріально-господарського забезпечення визначається Положенням про відділ служби судових розпорядників та матеріально-господарського забезпечення.

Для обліку матеріальних цінностей, які придбані для потреб суду у відділі служби судових розпорядників та матеріально-господарського забезпечення визначено матеріально-відоповідальну особу, яка отримує їх, обліковує та здійснює видачу відділам суду у межах розподілу, який визначається згідно заявок та чисельності працівників.

Вказана особа збирає та аналізує потребу відділів суду у матеріально-технічному та господарському забезпеченні.

Заходи щодо підтримання у належному технічному та санітарному стані службових приміщень Вінницького міського суду Вінницької області та території, що прилягає до нього здійснюють робітник з комплексного обслуговування й ремонту будинків та прибиральники службових приміщень.

Положення про відділ служби судових розпорядників та матеріально-господарського забезпечення Вінницького міського суду Вінницької області

 

  Відділ інформаційно-технічного забезпечення

Начальник відділу: Чайка Олександр Анатолійович

Контакти: тел. 67-09-36 email: inbox@vnm.vn.court.gov.ua

 

Відділ інформаційно-технічного забезпечення є самостійним структурним підрозділом суду.

Технічне забезпечення діяльності суду здійснюють головні спеціалісти з інформаційних технологій відділу інформаційно-технічного забезпечення, які організовують впровадження в роботу комп'ютерних технологій: встановлення комп'ютерного обладнання, комплексів технічної фіксації судового процесу, запровадження програм статистичної звітності, автоматизованої системи електронного документообігу, створення локальної комп'ютерної мережі, підключення до корпоративної мережі по виділеному захищеному каналу, встановлення в суді спеціального комп'ютерного обладнання; забезпечує адміністрування автоматизованих робочих місць суддів та працівників апарату суду; забезпечує введення в експлуатацію, встановлення, обслуговування комп'ютерної техніки, периферійного обладнання та оргтехніки, що експлуатуються у суді; здійснює обслуговування та моніторинг працездатності програмного забезпечення та мережного обладнання комп'ютерної мережі; надає консультативну допомогу суддям і працівникам апарату суду з питань роботи та використання комп'ютерного обладнання і програмного забезпечення; здійснює моніторинг дотримання технологій експлуатації програмного забезпечення та використання антивірусного захисту локальної комп'ютерної мережі; проводить аналіз стану інформаційного забезпечення суду та вносить пропозиції щодо вдосконалення форм і методів роботи суду в частині інформаційного забезпечення діяльності суду, надає відповідні звіти; веде облік відправлених судових рішень в електронному вигляді; відправляє, отримує, реєструє та обробляє електронну пошту відповідно до Інструкції про порядок роботи з електронною поштою в Державній судовій адміністрації України, територіальних управліннях державної судової адміністрації, апеляційних та місцевих судах загальної юрисдикції, затвердженої наказом Державної судової адміністрації України від 25.12.2007року № 141.

Положення про відділ інформаційно-технічного забезпечення Вінницького міського суду Вінницької області

 

Бібліотека суду

Для забезпечення суду нормативно-правовими актами, спеціальною науковою літературою, матеріалами судової практики – в апараті  суду функціонує бібліотеку суду, основним завданням якої є забезпечення інформаційно-аналітичних, науково-дослідних, освітніх потреб суддів та працівників апарату суду з метою підвищення якості судочинства. Діяльність бібліотеки здійснюється відповідно до Конституції України, Законів України «Про судоустрій і статус суддів», «Про бібліотеки і бібліотечну справу», інших нормативно-правових актів України, наказів і розпоряджень голови суду, керівника апарату та Положення про бібліотеку суду.

У бібліотеці суду ведеться номенклатура справ, згідно з номенклатурою справ Вінницького міського суду Вінницької області.

Свою роботу відділи суду здійснюють у тісній взаємодії один з одним.