flag Судова влада України

Єдиний Контакт-центр судової влади України 0-800-501-492

ЗАСАДИ ВИКОРИСТАННЯ АВТОМАТИЗОВАНОЇ СИСТЕМИ ДОКУМЕНТООБІГУ СУДУ

20 червня 2017, 11:07

                                                                                 ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                 рішенням зборів суддів від 02 жовтня 2015 р.

  (протокол № 13), зі змінами та доповненнями,  

  внесеними рішенням зборів суддів від 19.06.17

  (протокол № 3)

 

ЗАСАДИ ВИКОРИСТАННЯ АВТОМАТИЗОВАНОЇ СИСТЕМИ

ДОКУМЕНТООБІГУ СУДУ

 1. Загальні положення.

 

Засади використання автоматизованої системи документообігу суду (далі Засади) розроблено та затверджено на виконання вимог Положення про автоматизовану систему документообігу суду (далі Положення) за результатами розгляду питань стосовно порядку функціонування автоматизованої системи. Зміни до Засад використання автоматизованої системи документообігу суду вносяться шляхом прийняття відповідного рішення зборами суддів Вінницького міського суду Вінницької області.  Засади використання автоматизованої системи документообігу суду, а також наступні зміни до них вносяться до автоматизованої системи не пізніше робочого дня, що настає після проведення цих зборів.

 2. Функціональні обов’язки, права користувачів автоматизованої системи.

 

Функціональні обов'язки, права користувачів автоматизованої системи, надання та позбавлення права доступу до неї в суді визначаються на підставі наказів голови суду відносно суддів суду та керівника апарату суду відносно працівників апарату суду.

 3. Особливості розподілу справ між суддями.

 

Розподіл судових справ здійснюється в суді в день їх реєстрації, на підставі інформації, внесеної до автоматизованої системи, уповноваженими на підставі наказу керівника апарату особами, відповідальними за здійснення автоматизованого розподілу судових справ за правилами, встановленими Положенням та цими Засадами з урахуванням спеціалізації суддів.

Якщо судова справа підлягає розгляду колегією суддів, визначення суддів, що входять до складу колегії проводиться автоматично в загальному порядку згідно з вимогами підпункту 2.3.4 пункту 2.3 Положення.

У разі неможливості виконання суддею, який входить до складу колегії суддів, обов'язків судді (тривала тимчасова непрацездатність, закінчення повноважень судді, звільнення з роботи тощо), заміна відсутнього судді здійснюється шляхом повторного автоматичного розподілу на підставі розпорядження керівника апарату.

Визначення присяжних та народних засідателів відбувається за правилами, встановленими Положенням.

Не розподіляються на суддю, який перебуває в нарадчій кімнаті більше 12 годин справи, що підлягають негайному вирішенню.

У разі відсутності судді на роботі (відпустка, відрядження, тимчасова непрацездатність тощо), попередньо розподілені судові справи та матеріали, що підлягають невідкладному розгляду, з метою недопущення порушення строків розгляду,  завчасно передавати до канцелярії суду для здійснення їх повторного автоматичного розподілу.  

У разі задоволення заяви про відвід (самовідвід), повторний автоматизований розподіл справ або заміна судді, який входить до складу колегії суддів здійснюється без розпорядження керівника апарату, на підставі відповідного судового рішення.  

 

 

 4. Правила здійснення автоматизованого розподілу судових справ між суддями

 

Автоматизований розподіл судових справ здійснюється за правилами, встановленими Положенням.

Визначення суддів, які мають повноваження щодо розгляду судової справи на момент автоматизованого розподілу, здійснюється згідно з вимогами підпункту 2.3.3 пункту 2.3 Положення, з врахуванням Засад використання автоматизованої системи документообігу суду та правил поєднання судових справ.

Консультант з кадрової роботи суду щоденно перевіряє актуальність інформації в табелі обліку використання робочого часу суддів в автоматизованій системі документообігу суду та, в разі будь-яких змін, заносить дані щодо відсутності судді на роботі невідкладно.

Інформація про перебування судді в нарадчій кімнаті заноситься до табеля обліку використання робочого часу суддів, якщо вона триває більше 12-ти годин на підставі розпорядження керівника апарату суду.

 5. Розподіл судових справ шляхом передачі раніше визначеному у судовій справі судді

 

Раніше визначеному в судовій справі головуючому судді передаються:

            судові справи, що надійшли із судів апеляційної або касаційної інстанцій після скасування ухвал, які перешкоджають подальшому розгляду судової справи (крім ухвал про закриття, припинення провадження), а також ухвал, які не перешкоджають подальшому розгляду судової справи, не підлягають автоматизованому розподілу, а передаються тим суддям, ухвалу яких скасовано чи у провадженні яких перебувала або перебуває судова справа;

судові справи, що надійшли для вирішення питання про прийняття додаткового судового рішення, виправлення описок та помилок, роз'яснення судового рішення, повернення судового збору;

судові справи про перегляд заочного рішення;

судові справи, за якими надійшли заяви (клопотання), пов'язані із виконанням судових рішень, передбачені статтями 368–373, 378 Цивільного процесуального кодексу України, статтями 259–264, 267 (крім частини дев’ятої статті 267) Кодексу адміністративного судочинства України, статтею 535 Кримінального процесуального кодексу України, статтею 304 Кодексу України про адміністративні правопорушення;

клопотання про вирішення питання, пов’язаного з виконанням вироку, у судових справах, які розглянуті даним судом;

матеріали кримінального провадження щодо особи, стосовно якої вже здійснюється судове провадження, у випадку, передбаченому частиною другою статті 334 Кримінального процесуального кодексу України;

судові справи про адміністративні правопорушення щодо особи, яка вчинила декілька адміністративних правопорушень, якщо ці справи надійшли в один день;

            зустрічні позови та позови третіх осіб, які заявляють самостійні вимоги щодо предмета спору у судовій справі, у якій відкрито провадження, що надійшли до суду;

заяви про скасування заходів реагування, застосованих у межах відповідної судової справи;

            заяви про відновлення втраченого судового провадження;

            заяви про забезпечення позову, доказів;

клопотання та скарги по одному кримінальному провадженню передаються раніше визначеному слідчому судді.

Заява щодо виправлення описок та арифметичних помилок передається судді, під головуванням якого допущена вказана описка чи відповідна помилка.

 Матеріали та справи про вирішення питання про прийняття додаткового судового рішення, роз'яснення судового рішення та про перегляд заочного рішення підлягають автоматичному розподілу виключно з підстав довготривалої втрати працездатності (понад два місяці), перебування судді у відпустці по догляду за дитиною, припинення (закінчення) повноважень на здійснення судочинства чи звільнення судді.

Інші заяви та клопотання, пов’язані із виконанням судових рішень, виправлення описок, повернення судового збору, скасування заходів забезпечення позову тощо розподіляються відповідно до п.2.3.44 «Положення про автоматизовану систему документообігу суду» та передаються на авторозподіл лише у випадках, визначених пунктом 2.3.3 Положення.

 6. Спеціалізація суддів з розгляду судових справ

 

В суді запроваджено спеціалізацію з розгляду кримінальних справ ( в тому рахунку щодо неповнолітніх осіб), матеріалів, пов’язаних із здійсненням у порядку, передбаченому Кримінальним процесуальним кодексом України судового контролю за дотримання прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні (слідчі судді), справ про адміністративні правопорушення та цивільних і адміністративних справ. Зміни до спеціалізації вносяться виключно на підставі відповідного рішення Зборів суддів Вінницького міського суду Вінницької області.

 

 7. Автоматизований розподіл судових справ між суддями після відновлення роботи автоматизованої системи.

 

В разі знеструмлення електромережі суду, виходу з ладу обладнання або комп’ютерних програм чи настання інших обставин, які унеможливлюють функціонування автоматизованої системи та тривають понад п’ять днів такі випадки фіксуються відповідними актами в порядку, передбаченому пунктом 2.3.55 Положення.

У разі настання вище перелічених обставин, розподіл судових справ, які за законом мають розглядатись невідкладно з метою недопущення порушення конституційних прав громадян (судові справи, пов'язані з виборчим процесом, судові справи про встановлення або усунення обмежень щодо реалізації права на мирні зібрання, вирішення питання застосування запобіжного заходу у виді взяття під варту, клопотання слідчого, прокурора про забезпечення кримінального провадження, клопотання про проникнення у житло, обшук чи огляд житла, скарги щодо захисту прав людини в порядку ст. 206 КПК України, подання про тимчасове обмеження у праві виїзду за межі України в порядку ЦПК України тощо) проводиться головою суду (чи іншою особою, за його дорученням) між всіма суддями, що мають повноваження на час розподілу, з дотриманням принципу черговості надходження справ до суду, в алфавітному порядку прізвищ суддів з урахуванням спеціалізації. 

 

 

 

Керівник апарату суду                                                                       Н. Гудемчук