flag Судова влада України

Єдиний Контакт-центр судової влади України 0-800-501-492

Підсумки постійного онлайн-опитування на офіційному сайті Вінницького міського суду Вінницької області за період з 03 листопада 2015 року по 18 квітня 2016 року

18 квітня 2016, 09:25

         У Вінницькому міському суді Вінницької області діє постійне онлайн-опитування відвідувачів сайту суду, яке дає  змогу через мережу Інтернет у будь-який час оцінювати роботу суду і його працівників, що в свою чергу дає змогу своєчасно реагувати на побажання і пропозиції відвідувачів суду та виявляти ті  напрями діяльності, які потребують подальшого вдосконалення.

За період з 03 листопада 2015 року по 18 квітня 2016 року в анкетуванні прийняло участь 45 осіб.

Загалом 39,5% респондентів оцінили організацію роботи Вінницького міського суду Вінницької області з середнім показником «добре».

 

 

Організація роботи працівників апарату суду

В цілому організація роботи працівників апарату Вінницького міського суду Вінницької області здійснюється на достатньому рівні. Майже 40% опитуваних відмітили, що працівники апарату суду працюють старанно та сумлінно, при спілкуванні з відвідувачами суду виявили коректність, ввічливість, доброзичливість та бажання допомогти, професіоналізм та знання своєї роботи, однакове ставлення до всіх відвідувачів, незалежно від їхнього соціального статусу, віку, статі, рівня освіти тощо.

 

 

 

 

цілком так

18

40.9%

 

скоріше так

17

38.6%

 

більш-менш (варіант і так, і ні)

7

15.9%

 

скоріше ні

2

4.5%

 

 

 

цілком так

21

47.7%

 

скоріше так

12

27.3%

 

більш-менш (варіант і так, і ні)

5

11.4%

 

скоріше ні

5

11.4%

 

 

цілком так

13

29.5%

 

скоріше так

18

40.9%

 

більш-менш (варіант і так, і ні)

9

20.5%

 

скоріше ні

3

6.8%

 

цілком ні

1

2.3%


Довідкове бюро


Майже 45% опитуваних респондентів висловили своє задоволення роботою довідкового бюро суду, де отримують необхідну інформацію, в тому числі і в телефонному режимі. Однак виокремили основний недолік, а саме  черги, що виникають через велику кількість людей біля кабінету, де розташоване довідкове бюро та складність отримання інформації в телефонному режимі.

 

 

так, звертався (лася) та отримав всю необхідну для мене інформацію

21

47.7%

 

так, але звернення доставило мені труднощів (довге очікування в черзі, неправильна інформація, тощо)

12

27.3%

 

так, звертався(лася ), проте потрібну інформацію так і не отримав(ла)

3

6.8%

 

ні, не звертався(лась)

8

18.2%


 

 

так, завжди

19

43.2%

 

так, але додзвонитися було важко

19

43.2%

 

так, але інформація була неповна

6

13.6%

 

Інформаційні стенди та офіційний сайт суду

 

 

 

Респонденти достойно оцінили зусилля суду щодо забезпечення повноти та якості інформації, яка розміщується в приміщенні та на веб-сторінці суду.  45,5 % опитуваних оцінили наповненість інформаційних стендів з середнім показником «добре».  

 

відмінно

13

29.5%

 

добре

20

45.5%

 

задовільно

9

20.5%

 

незадовільно

2

4.5%

 

Окрім цього, значно покращився рівень задоволеності можливістю отримати необхідну інформацію на офіційному веб-сайті суду. Відповідно до отриманих результатів, 62,8%  респондентів відзначили, що на сайті знайшли потрібну для них інформацію.

 

 

 

 

так, вся необхідна інформація розташована на сайті

27

62.8%

 

 

так, але вона виявилась неповною

12

27.9%

 

 

ні, необхідна інформація відсутня

4

9.3%

 

 

 Відділ прийому реєстрації (канцелярія)

 Майже 56 % респондентів, які зверталися до відділу прийому (канцелярії)  зауважили, що працівники відділу прийому прислухались до відвідувачів суду та допомогли у вирішенні всіх порушених питань. Однак відвідувачі суду висловили своє побажання щодо покращення організації роботи працівників даного відділу.

 

 

 

так, працівники відділу прислухались та допомогли мені у вирішенні моїх питань

24

55.8%

 

 

так, працівники відділу вислухали мене, але не змогли допомогти

10

23.3%

 

 

o  ні, працівники відділу проігнорували мене та не допомогли мені

7

16.3%

 

 

не звертався (лася) до зазначеного відділу

2

4.6%

  Робота із зверненнями громадян

 Відповіді на звернення 65,1опитуваних громадян були надані вчасно, відповідно до вимог встановлених Законом України «Про звернення громадян». 59,1% респондентів  отримали  відповіді на всі питання, які були порушенні у зверненнях.

 

 

так

28

65.1%

 

ні

6

20.9%

 

не звертався (лася)

9

14%

 

 

так

26

59.1%

 

ні

8

18.2%

 

не звертався (лася) із зверненням до суду

10

22.7%

            Відділ виконання та документального забезпечення

Згідно результатів узагальнення даних проведеного опитування, 56,8 % респондентів, які зверталися до відділу виконання зазначили, що отримали вчасно копії судових рішень.  Також, 65,9 % опитуваних відмітили, що працівники відділу виконання прислухались до відвідувачів суду та допомогли у вирішенні всіх порушених питань.

 

 

так

25

56.8%

 

ні

15

34.1%

 

не звертався (лася) до зазначеного відділу

4

9.1%

 

 

так, працівники відділу прислухались та допомогли мені у вирішенні моїх питань

29

65.9%

 

так, працівники відділу вислухали мене, але не змогли допомогти

7

15.9%

 

ні, працівники відділу проігнорували мене та не допомогли мені

4

9.1%

 

не звертався (лася) до зазначеного відділу

4

9.1%

 

Відділ ведення архівних справ

 Аналізуючи дані отримані під час опитування, треба відзначити, що 54,5% респондентів відповіли, що вчасно отримали копії рішень суду з архівних справ. Окрім цього44,2 % респондентів отримали відповіді від працівників відділу на всі поставлені питання.

 

так

24

54.5%

 

ні

12

27.3%

 

не було потреби

8

18.2%

 

 

 

 

 

 

так, працівники відділу прислухались та допомогли мені у вирішенні моїх питань

19

44.2%

 

 

так, працівники відділу вислухали мене, але не змогли допомогти

11

25,6%

 

 

ні, працівники відділу проігнорували мене та не допомогли мені

4

9.3%

 

 

не звертався (лася) до зазначеного відділу

9

20.9%

Секретарі судового засідання

Під час опитування респонденти відмітили, що секретарі судового засідання досить на високому рівні виконують свої обов’язки, а саме  74,4 % відвідувачів сайту зазначили, що вчасно були проінформовані про час та місце розгляду своєї справи.

 

 

так

32

74.4%

 

 

ні

9

20.9%

 

 

не був (була) учасником процесу

2

4.7%

 

             ВИСНОВКИ

 Результати опитування відвідувачів сайту Вінницького міського суду Вінницької області засвічують, що якість функціонування суду за окремими аспектами перебуває на належному рівні. Водночас, дані анкетування дозволили виявити певні проблемні моменти в організації роботи суду.

Ураховуючи результати опитування  пропозиції та побажання щодо організації діяльності суду, Вінницький міський суд Вінницької області своєчасно відреагував та усунув виявлені недоліки. Зокрема:

- з метою оперативного надання інформації громадянам у довідковому бюро була збільшена кількість працівників та встановлений ще один телефон;

- відповідно до пропозицій одного з респондентів, на першому поверсі суду була змінена нумерація кабінетів та розміщений стенд з інформацією про розташування кабінетів, в  яких проводиться прийом громадян.

Слід відмітити, що всі пропозиції, висловлені респондентами,  були дуже доречними.

             Окрім цього,  на офіційному сайті суду функціонує «Електронна скринька довіри»,  яка спростила спілкування відвідувачів сайту з працівниками апарату суду.

У відвідувачів з’явилась можливість надавати свої пропозиції чи побажання щодо організації роботи суду, а також задавати проблемні питання через мережу Інтернет. Зазначенні звернення розглядаються та обговорюються працівниками апарату суду, а відповіді розміщуються  на офіційному сайті суду у відповідному розділі.

Вінницький міський суд Вінницької області висловлює велику вдячність громадянам, які прийняли участь в опитуванні, за виявлену ініціативу щодо покращення якості обслуговування відвідувачів суду. Отримані результати опитування стали  стимулом для поліпшення організації роботи апарату суду та вибору найбільш актуальних та ефективних методів виконання завдань, покладених на судову систему Конституцією України, вивчення передового досвіду, забезпечення створення належних умов для впровадження інноваційних технологій та подальшого вдосконалення діяльності суду.

Разом з тим,  зазначені дані підтверджують гармонізацію  відносин суду  з відвідувачами, відкритості діяльності суду та тенденцію до підвищення рівня довіри громадян до судової влади.