flag Судова влада України
Єдиний Контакт-центр судової влади України 0-800-501-492

Відшкодування фактичних витрат

  ЗАТВЕРДЖЕНО 

Наказ Міністерства 
юстиції України 
31.07.2013  № 1557/5

 

Зареєстровано в Міністерстві 
юстиції України 
1 серпня 2013 р. 
за № 1299/23831

ПОРЯДОК 
відшкодування фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію, розпорядником якої є Державна виконавча служба України

1. Цей Порядок визначає механізм відшкодування запитувачами інформації фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються Державною виконавчою службою України за запитом на інформацію.

2. Цей Порядок застосовується у випадку, коли Державна виконавча служба України є належним розпорядником інформації.

3. Документи за запитом на інформацію надаються безкоштовно:

особі у разі надання інформації про неї;

якщо задоволення запиту передбачає виготовлення копій документів обсягом, що не перевищує 10 сторінок;

щодо інформації, що становить суспільний інтерес.

4. Відшкодування запитувачами інформації фактичних витрат на копіювання або друк документів здійснюється у разі потреби у виготовленні більше ніж 10 сторінок запитуваних документів, починаючи з першої сторінки, відповідно до Розміру фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію, розпорядником якої є Державна виконавча служба України, затвердженого цим наказом (далі - Розмір відшкодування фактичних витрат).

5. Розмір відшкодування фактичних витрат визначається Управлінням фінансово-господарської діяльності Державної виконавчої служби України.

6. Структурний підрозділ Державної виконавчої служби України в разі необхідності здійснення копіювання або друку документів за запитом на інформацію обсягом більше ніж 10 сторінок подає Управлінню фінансово-господарської діяльності Державної виконавчої служби України заявку на виписку рахунка для здійснення оплати витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію (далі - Рахунок), за формою, наведеною у додатку 1 до цього Порядку.

7. На підставі отриманої заявки Управління фінансово-господарської діяльності Державної виконавчої служби України протягом одного робочого дня виписує Рахунок за формою, наведеною у додатку 2 до цього Порядку, і передає його структурному підрозділу Державної виконавчої служби України, в якому знаходиться запитувана інформація, для направлення в установлений законом строк запитувачу інформації.

8. Оплата Рахунка здійснюється у будь-якій фінансовій установі, зручній для запитувача.

9. У разі якщо кількість сторінок відповіді за запитом на інформацію можна визначити заздалегідь і запитувач надіслав документ, що підтверджує оплату коштів, пов'язаних з наданням відповіді та обрахованих згідно з цим Порядком, відповідь надається в установлений законом строк.

У разі якщо кількість сторінок відповіді за запитом на інформацію можна визначити заздалегідь, але запитувач не надіслав документ про оплату, обрахунок цих витрат проводиться відповідальним структурним підрозділом, а Рахунок на відшкодування витрат надсилається запитувачу в установлений законом строк для відповіді на запит на інформацію.

10. Запитувані документи надаються протягом трьох робочих днів після підтвердження факту повної оплати Рахунка.

11. Відповідь на запит не надається у разі повної або часткової відмови запитувача від оплати витрат, пов`язаних із наданням відповіді за запитом на інформацію.

Директор Департаменту взаємодії з органами влади                                                                                                                      Н.О. Палій

 

Додаток 1 
до Порядку відшкодування 
фактичних витрат на копіювання 
або друк документів, що надаються 
за запитом на інформацію, 
розпорядником якої є Державна 
виконавча служба України 
(пункт 6)

ЗАЯВКА 
на виписку рахунка для здійснення оплати витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію

 

Додаток 2 
до Порядку відшкодування 
фактичних витрат на копіювання 
або друк документів, що надаються 
за запитом на інформацію, 
розпорядником якої є Державна 
виконавча служба України 
(пункт 7)

РАХУНОК 

для здійснення оплати витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію