flag Судова влада України
Єдиний Контакт-центр судової влади України 0-800-501-492

Як поводитися у суді

               Прозорість функціонування державних інститутів є важливою ознакою демократії. Не можливо забезпечити справедливе та ефективне судочинство без його відкритості та гласності. Саме це визначено в сучасних демократичних стандартах судочинства. Громадяни мають знати, хто і як приймає суспільно важливі рішення, як їх виконують і як це впливає на суспільство загалом.

Судовий процес, по суті, є механізмом для вирішення спорів. Одна сторона процесу звинувачує іншу у вчиненні певного правопорушення (кримінального, цивільного, адміністративного тощо). Під час розгляду справи сторони мають повідомити факти, які підтверджують їхню позицію. Тому «факти», оспорювані в суді, мають лише умовний характер, який прямо залежить від версії сторони спору. Поки суд не ухвалить рішення, обвинувачену сторону вважають невинною.

Під час здійснення судового процесу діють норми поведінки в суді, які можна поділити на дві групи — загальноприйняті етичні норми поведінки в публічному місці та процесуальні норми, прямо чи опосередковано передбачені в процесуальномузаконодавстві.

Етичні норми передбачають неприйнятність таких дій під час перебування в залі суду:

Процесуальні норми поведінки в залі суду здебільшого прямо чи опосередковано визначено в законі. До них належать такі:

Скрупульозно дотримуючись цих правил, учасники процесу не лише не порушуватимуть норм поведінки, а й уникатимуть додаткових непорозумінь між учасниками процесу.