flag Судова влада України
Єдиний Контакт-центр судової влади України 0-800-501-492

Перелік наборів даних, які підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних у Вінницькому міському суді Вінницької області

 

Довідник підприємств, установ (закладів) та організацій розпорядника інформації та підпорядкованих йому організацій, у тому числі їх телефонів та адрес

     Адреса: м. Вінниця, вул. Грушевського, 17

   Веб-сайт: http://vnm.vn.court.gov.ua

   E-mail: inbox@vnm.vn.court.gov.ua

   Телефони: Факс :(0432) 67-36-21; (0432) 67-20-84;

                                   Керівництво

                               Прес-секретар суду

 

Інформація про організаційну структуру розпорядника інформації

Організаційна структура суду

Звіт про використання бюджетних коштів (для розпорядників інформації, що використовують бюджетні кошти), зокрема за окремими бюджетними програмами

Вінницький міський суд Вінницької області не є розпорядником бюджетних коштів. Відповідно до пункту 4.3 Положення про територіальне управління Державної судової адміністрації України у Вінницькій області ТУ ДСА у Вінницькій області здійснює функції розпорядників коштів державного бюджету України щодо фінансового забезпечення діяльності місцевих загальних судів Вінницької області.

Нормативи, що затверджуються розпорядником інформації

Відповідно до статті  124 Конституції України та статті 2 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» завданням  суду є здійснення правосуддя, під час реалізації якого  ухвалюються судові рішення обов'язкові до виконання на всій території України. Нормативи судами не затверджуються.

 

Переліки національних стандартів, які в разі добровільного застосування є доказом відповідності продукції вимогам технічних регламентів

-          ДСТУ 4163-2003 Вимоги до оформлювання документів

      ДСТУ 2732-94 Діловодство й архівна справа. Терміни та визначення

  ГОСТ 9327-60 Бумага и изделия из бумаги. Потребительские форматы.

 

Звіти, в тому числі щодо задоволення запитів на

публічну інформацію

        

     Звіти про виконання Закону України "Про доступ до публічної інформації"

     Статистичні звіти Вінницького міського суду Вінницької області

           Базові показники діяльності Вінницького міського суду Вінницької області

 

Річні плани закупівель

Відповідно до пункту 4.5 Положення про територіальне управління Державної судової адміністрації України у Вінницькій області ТУ ДСА у Вінницькій області узагальнює потреби місцевих загальних судів Вінницької області у матеріально-технічному забезпеченні та здійснює забезпечення в межах бюджетних асигнувань.

Інформація про систему обліку, види інформації, яка зберігається розпорядником

Відповідно до п.18 Положення про набори даних, які підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних   Вінницький міський суд Вінницької області як розпорядник публічної інформації розмістив реєстр наборів даних у формі систематизованого переліку наборів даних, який дає змогу ідентифікувати кожен з оприлюднених наборів даних, отримати їх головні параметри, зокрема гіперпосилання, для доступу до набору даних в Інтернеті.

Реєстр (перелік) наборів відкритих даних

 Перелік наборів даних, які підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних у Вінницькому міському суді Вінницької області

Переліки адміністративних послуг, інформаційні картки адміністративних послуг та бланки заяв, необхідних для звернення щодо надання адміністративної послуги

Закон  України «Про адміністративні послуги» визначає правові засади реалізації прав, свобод і законних інтересів фізичних та юридичних осіб у сфері надання адміністративних послуг. Стаття 2 цього закону передбачає, що дія цього закону не поширюється на відносини щодо  судочинства.

Адміністративні дані, що збираються (обробляються) розпорядником інформації

Процесуальна діяльність

Базові показники діяльності Вінницького міського суду Вінницької області

 

Правові акти, що підлягають оприлюдненню відповідно до Закону України “Про доступ до публічної інформації”

Законодавство

Нормативно-правові акти, що регулюють порядок взаємодії Вінницького міського суду із ЗМІ

Фінансова звітність суб’єктів господарювання державного сектору економіки, що належать до сфери управління розпорядника інформації

Вінницький міський суд Вінницької області не є суб’єктом господарювання.